PODSTAWOWE INFORMACJE O SORA

2023-09-17 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„Metoda SORA jest ustandaryzowanym procesem opracowanym przez organizację JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) będącą międzynarodową grupą roboczą złożoną z ekspertów ds. bezzałogowych systemów powietrznych reprezentujących organy ds. lotnictwa cywilnego. Głównym celem JARUS jest opracowywanie zaleceń dotyczących wymagań dla dronów, w celu bezpiecznego ich włączenia do ogólnego systemu lotnictwa. JARUS koncentruje się na opracowywaniu zaleceń w zakresie procedur operacyjnych, certyfikacji sprzętu oraz kwalifikacji personelu. Stworzona przez JARUS metoda SORA została następnie implementowana przez EASA – Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

W założeniu SORA ma na celu właściwą ocenę planowanych operacji w kategorii szczególnej, w szczególności doprowadzenie do zmniejszenia do akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z wykonywaniem konkretnej operacji dronem (konkretnego lotu) lub ich większej liczny. Ma więc z założenia charakter konkretny i odnosi się do określonego bezzałogowego statku powietrznego, operatora i pilota (pilotów) oraz przewidzianej trasy.”

– fragment artykułu pt. „SORA – wstęp”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/sora-wstep/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media