RAYTHEON PRZEDSTAWIŁ RÓJ 130 DRONÓW STEROWANYCH PRZEZ 1 OPERATORA

2022-11-12 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Amerykańska firma Raytheon, która współpracuje z Pentagonem opracowała rój dronów. Składał się on z 130 fizycznych statków, a dodatkowe 30 było dodane w symulacji. Cały system przetestowano w zamkniętych i otwartych przestrzeniach miejskich.

Podstawą sukcesu było wykorzystanie niedrogiego sprzętu i zaawansowanego interfejsu, opierał się on na widoku z kamer oraz wirtualnej rzeczywistości, to w połączeniu z pomocą sztucznej inteligencji umożliwił jednemu operatorowi sterować tak dużą ilością bezzałogowych statków powietrznych.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media