Polsko-gruzińska współpraca w zakresie dronów sektora obronnego

2022-06-28 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Grupa WB, jeden z wiodących polskich koncernów sektora obronnego, zawarł umowę dotyczącą wytwarzania w Gruzji systemów bezzałogowych i amunicji krążącej. Podpisanie umowy odbyło się w Tbilisi.

Spółka Delta-WB do końca 2022 roku ma dostarczyć użytkownikom pierwsze wyprodukowane systemy, przede wszystkim amunicję krążącą oraz bezzałogowe systemy rozpoznawcze. Środki te są szczególnie ważne dla współczesnej technologii militarnej.

W umowie przewidziane jest także utworzenie specjalnego ośrodka szkoleniowego, który ma świadczyć usługi dla gruzińskich sił zbrojnych, między innymi w zakresie wstępnych szkoleń i doskonalenia umiejętności pilotażu dronów.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media