Transportowe drony medyczne w Jastrzębiu Zdroju

2022-06-28 Podziel się artykułem ze znajomymi:

LabAir, która specjalizuje się w transporcie medycznym za pomocą bezzałogowych statków powietrznych rozpoczęła loty medyczne z użyciem dronów w miejscowości Jastrzębie Zdrój. Wcześniej, o czym było głośno w środowisku dronowym, spółka rozpoczęła loty medyczne pomiędzy Warszawą a szpitalami w Sochaczewie i Pułtusku.

Loty w Jastrzębiu Zdroju odbywaj się w godzinach od 8:00 do 16:00 na trasie o długości około 2  i 4 km, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o.

Utworzenie korytarza dla dronów LabAir połączone zostało z ograniczeniem możliwości latania na wydzielonym terenie dla innych statków powietrznych. Korytarze te oznaczono numerami DRA-RL od 198 do 204. Z uwagi na fakt, że zaczynają się one na wysokości 60 m (i rozciągają do 120 m) latanie dronami poniżej tej wysokości nie jest ograniczane strefą DRA-RL. Mimo to, należy zachować ostrożność sterując bezzałogowym statkiem powietrznym w tych rejonach.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media