Polskie rozwiązania dronowe na konferencji NATO w Mołdawii

2022-06-28 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Na początku czerwca w Mołdawii odbyła się specjalna konferencja NATO, której tematyką były nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jednym z prelegentów był polski naukowiec, dr inż.  Bartosz Brzozowski, który przedstawił on system powietrzny AUTOINVENT, który daje możliwość pełnej automatyzacji pomiarów objętości oraz budowania trójwymiarowych modeli terenu.

Prezentacja miała specyficzny charakter – w jej trakcie dr inż. Bartosz Brzozowski na żywo zrealizował nim misję bezzałogowym statkiem powietrznym. Odpowiednio wyposażony dron wykonał pomiary i wylądował na przygotowanym stanowisku.

Możliwości systemu AUTOINVENT wywołały znaczne zainteresowanie uczestników konferencji. Realizacja zadań z zakresu pełnej automatyzacji procesów przekazywania i katalogowania zebranych przez drona danych stanowi z pewnością istotną innowację technologiczną.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media